Skip to main content

Ekonomi och Administration

Entreprenad för företag, privatpersoner, bostadsrättsföreningar och vägsamfälligheter.

Informerande rubrik

Dags att dränera? Ska ni gräva bredband till föreningen? Eller behöver du hjälp med lossning och lastning? Vi har ett brett utbud av tjänster inom entreprenad som riktar sig till företag i alla storlekar, men också privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Läs gärna mer under våra olika verksamhetsområden eller kontakta oss direkt.

parkering/garageinfart

Centralen hjälpa dig med att göra hela jobbet från grunden till färdig garageinfart. läs mer

Bäck- och å-rensning

Grävmaskiner med lång räckvidd är nödvändigt vid bredare vattendrag än 5 meter. läs mer

Nytt hus/garage

Centralen har både maskiner och lastbilar när du skall bygga nytt hus eller garage. läs mer

En garageinfart måste liksom en väg kunna bära trafik utan att deformeras och den måste kunna motstå slitage. Man bygger en garageinfart efter samma principer som man bygger en väg. En sammansättning av olika material, förstärkningslager, bärlager och slitlager tar tillsammans upp och fördelar tyngden så att infarten inte sjunker eller blir deformerad.

Centralen hjälpa dig med att göra hela jobbet från grunden till färdig garageinfart. Om du är den händige och vill göra jobbet själv kan Centralen hjälpa dig med material och även grävmaskin.

Tips för den händige.

Vad man bör tänka på när man skall anlägga en garageinfart är hur man vill att den slutgiltiga ytan skall vara. Ska de vara asfalterad eller vill man ha gårdssingel? Oavsett slutyta är grunderna detsamma. Vi kommer här att beskriva grunderna och sedan ge exempel på material som kan användas som slutyta.

 • Vi rekommenderar dessa material:
 • Förstärkningslager t. ex. 0/90
 • Bärlager t. ex. 0/32
 • Slitlager t. ex. 0/16
 • Makadam/singel t. ex. 8/11
 • Geotextilduk

Tips!
Centralen kan hjälper dig med våra grävmaskiner att utföra schaktning. Våra grävmaskinister är mycket kunniga och det kan spara mycket tid. Kontakta gärna oss för mer information. Centralen tar emot schaktmassor som du behöver bli av med. Kontakta anläggning för mer information. Tänk på att lutningen från hus eller garage bör vara minst 2 % för att uppnå en bra vattenavrinning.

Gör så här:

 • Mät noga ut ytan. Använd gärna mätsnöre.
 • Undersök om det finns några ledningar i marken innan schaktning påbörjas.
 • Schakta bort jordmassor och eventuell vegetation där infarten skall vara. Mängden att schakta bort varierar beroende på markförutsättningar på platsen samt vilken höjd man behöver på överbyggnaden för att undvika exempelvis tjälskjutning. Som riktlinje bör överbyggnaden vara minst 25 cm.
 • Lägg ett materialavskiljande lager av geotextil längs eller tvärs utfyllningsriktingen. Skarvning utförs enklast med överlappning, minst 40 cm.
 • Lägg på förstärkningslager 0/90, jämna till ytan och packa väl med en padda. Mängden förstärkningslager beror på markförutsättningarna. Ju sämre mark förutsättningar ju mer förstärkningslager bör man använda. Lägg därefter på bärlager 0/32 i ett jämt lager. Vi rekommenderar att man lägger ett lager på minst 8–10 cm. Det är viktigt att ytan blir helt jämn så använd gärna en lång bräda eller dylikt för att raka ut materialet med. Packa ytan väl med paddan.
 • I detta skedet bör man ha bestämt sig för vilken slutyta man vill ha. Önskar man gårdssingel bör man först lägga på ett lager 0/16 slitlager (cirka 4 cm), och padda ytan för att få en så jämn och tät yta som möjligt. Därefter lägger man ut makadam/ singel 8/11, cirka 4–5 cm. Klart!
 • Föredrar du en asfalterad slutyta kan du hyra in ett företag som både justerar ytan och lägger asfalten. Fördelen med det är att företaget oftast lämnar garanti på jobbet. Centralen hjälper dig med att kontakta seriösa företag som utför asfaltbeläggningar och justeringar med kvalitet och garanti. Kontakta oss gärna för mer information.

Tips!
Räkna ut materialåtgång så här:
Längd x bredd = m2
m2 x tjocklek = m3
m3 x materialets vikt/m3 = Antal ton material
Volymvikten kan variera mellan olika leveransställen.

Med förlängda gallerskopor samt dikesskopor hjälper vi er med att hålla bäckar och åar öppet för flödet av vatten.

Kontakta oss på Entreprenad för pris.

Genom erfarenhet och goda kontakter i branschen kan vi erbjuda både schakt och grusprodukter för ditt hus/garagebyggnation.

Kontakta Entreprenad för ett kostnadsfritt anbud.

Klippning -slåtter

Vi använder både små och stora slåtteraggregat försedda med kätting som även klarar slyröjning av vägkanter. läs mer

Avloppsanläggningar

Med stor fördel både miljö och för plånboken kan man samförlägga avlopp då flera fastighetsägare bildar en så kallad avloppsförening. läs mer

Snö- och halkbekämpning

Vi på Centralen har lång erfarenhet av Snö- och halkbekämpning på såväl våra allmänna vägar såsom för företag och privatpersoner. läs mer

Även släntklippning där lutningar sliter på både knän och höfter har vi möjlighet att klippa på ett maskinellt sätt där aggregat appliceras till både traktor och traktorgrävare.

Kontakta oss på Entreprenad för pris.

Vilken avloppslösning ska vi välja? Det finns många olika tekniska lösningar för enskilda avlopp. Tänk på att det är miljö- och hälsoskyddskontoret i er kommun (eller motsvarande) som avgör vilka tekniker som accepteras där ni bor. Ta sedan kontakt med oss så löser vi resterande arbete för er.

Oftast sker en kombination av maskinell snöröjning och manuell skottning framför entréer m.m. I år har Centralen ca 70 maskiner som står i jourberedskap för olika kunder redo att hjälpa till för att bibehålla framkomlighet och säkerhet. Vi förmedlar även takskottning.

Kontakta oss på Entreprenad för pris.

Dikning, hyvling av väg, kantskärning

Kantskärning läs mer

Byte av vägtrummor

Vattenflödet i både diken och vattendrag ökar. läs mer

Marksötsel

Vi erbjuder helhetslösningar för er när det gäller markskötsel. läs mer

För att återställa vägens form och förbättra avrinningen av vatten behöver vägen kantskäras. Kantskärning kan utföras som en enskild åtgärd eller i kombination med dikning och dikesrensning.

Du kan arbeta på två sätt beroende på trafiksituationen.

Kantskärning kräver att det finns kraft och tyngd i maskinen så att man kan skära tillräckligt djupt och flytta materialet. Det är också viktigt att hyvelbladet går att ställa i valfri vinkel. Kantskärning kan göras med tillsatsutrustning på en enklare basmaskin. Oftast används en vanlig väghyvel.

Centralen har både väghyvel och maskiner för kantskärning, så kontakta oss på Entreprenad för priser.

Här gäller det att kontrollera så att vägtrummar är hela och ej riskerar att slamma igen eftersom det ofta resulterar i att vägbanken(stommen i vägkroppen) eroderar och man mister bärighet i vägen. Vi byter, dikar ur och hjälper er att renovera upp er enskilda väg.

Kontakta oss på Entreprenad för pris.

För närvarande ansvarar vi för Kobergs golfbana samt markskötsel för Coor vid GKN:s fastigheter på Stallbacka industriområde i Trollhättan.

Sopning

Underhållssopning samt isgrusupptagning sker med fördel av våra uppsugande sopmaskiner som även vattenbegjuter ytan för att förhindra miljöskadligt damm. läs mer

Lossning, lastning

Är lastbilen redan här? läs mer

El- och telekabelförläggning

Lång erfarenhet och ett ständigt förbättrings- och vårt kompetensarbete gör att vi fortfarande är ledande i fyrbodal på förläggning av el- teleanläggningar. läs mer

Sopmaskiner med lastkapacitet på allt mellan 1 m3 till 6,5 m3 som både smidigt och miljövänligt städar upp hårdgjorda ytor på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.

För mer information och pris kontakta oss på Entreprenad.

Med kort varsel löser vi ert behov av såväl lossning som lastning med hjullastare. För att vara på den säkra sidan och slippa merkostnader i stillestånd så ring oss gärna i god tid och boka er lossning/lastning.

Vi kan även hjälpa er med vår 21 meters runtomsvängande teleskoplastare utrustad med både linspel och personkorg förutom standardtillbehören (skopa och gafflar) kan vi optimera arbeten för er som då också blir en kostnadseffektiv lösning med en ”allround-maskin”.

Kontakta oss på Entreprenad för pris.

Alla våra maskinföretag är registrerade hos elsäkerhetsverket som kabelförläggare och jobbar efter en kontrollplan.

Kontakta oss på Entreprenad för offert.

Teamet

Susanne Persson

Transportledare Entreprenad

Tel: 0520-47 70 70
Mob: 0703-474 810
susanne.persson@centralen.se

Camilla Berger

AO-chef Entreprenad

Tel: 0520-47 70 23
Mob: 0739-831 709
camilla.berger@centralen.se

Erik Carlsson

KAM/säljare Bygg & Anläggning

Tel: 0520-47 70 24
Mob: 0703-319 600
erik.carlsson@centralen.se

Kontakta oss