Skip to main content

Det skall vara rent och snyggt på byggarbetsplatserna, och helst skall avfallet vara sorterat efter material. Sarita är en del av den flotta som dagligen kör ut och hämtar containrar för att tömma dessa på återvinningsstationer.

Close Menu