Skip to main content

Kan ni ställa hit en container som jag kan slänga jord i?

Ja, det kan vi göra, men om vi ska köra ditt lass med jord till en av våra tippar som vi samarbetar med så behöver jorden analyseras, vilket kan kosta upp emot 10 000 kr. Därför rekommenderar vi dig att se om du själv kan hitta någon privatperson som behöver jord, som vi kan tippa hos. Om denna plats finns inom samma radie som tippen så kostar det ingenting extra att köra till en egen plats istället. Du slipper dessutom betala tippavgift för lasset.