Skip to main content

Vilken storlek på container ska jag beställa?

Om du vill röja bland sakerna hemma och kommer få ett osorterat lass så brukar det räcka med en 10-kubikscontainer (LD10). I den kan du slänga upp till 5 ton. Vi har även flak (sex meter långa) som har dörrar baktill så att du kan gå in i dem (FL22 eller FL40). I dem kan du slänga upp till 10 ton. Tänk på att ingenting får sticka upp över kanterna på containrarna/flaken, eftersom det måste gå att näta dem vid behov.