Skip to main content

Om man går och ställer sig vid de tre mest trafikerade väg knutarna en vardag och håller span, kan man snart konstatera att det frekvent passerar blå fordon från Centralen.

Våra bygg- och anläggning samt distributionsfordon utgör viktiga del av samhällets funktioner.

Close Menu