Skip to main content

Bygg och anläggning

Kompletta logistiklösningar för bygg och anläggning.

Kompletta logistiklösningar för bygg och anläggning i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg

Vi har funnits och jobbat med bygg- och anläggningstransporter i Trestadsområdet sedan 1945 och vår styrka är att ta vara på den erfarenheten samtidigt som vi hela tiden strävar mot framtidens lösningar.

Våra fordon – Vår erfarenhet

Vi har ett brett utbud av fordon som betongbilar, schakt- och materialbilar, asfaltsbilar, kranbilar med mera. Dessutom har vi en bred erfarenhet av att skräddarsy logistiklösningar inom bygg- och anläggningstransporter. Du når oss på nummer 0520-47 70 00.

read more

Schakt

Vi på Centralen har gedigen erfarenhet av schakttransporter vilket är en av våra kärnverksamheter.

Genom ett tätt samarbete med våra kunder och en bred kompetens är vi ett självklart val. Med ett 40-tal anläggningsfordon har vi en stor och bred kapacitet.

Centralen kan också hjälpa dig med avsättning av schaktmassor.

Dammbindning av vägar

Vägen dammar för att finpartiklarna förlorar sin sammanhållande förmåga då slitlagret torkar ut. Dammbindningen syftar till att bibehålla denna bindningsförmåga.

Naturens eget bindemedel är vatten. Vatten torkar dock bort ganska snabbt i vägens övre skikt och därför används andra bindemedel.

Dammbindning med dustex

Spara pengar och miljö med naturens eget bindemedel. Dustex är en naturprodukt som är tillverkad av lignin, som i sin tur utvinns från granar.

 

Dammbindning med salt

Vanligaste bindemedlet är salt. Saltet drar till sig fukt, vilket gör att vägen inte dammar. Kalciumklorid är det mest använda saltet men även magnesiumklorid används.

 Asfaltstransporter

Centralen tillhandahåller flexibla transportlösningar till i första hand asfaltsleverantörer som till exempel Skanska. Våra chaufförer som kör asfalt har mångårig erfarenhet och en mycket hög kompetens.

Vi på Centralen har en gedigen erfarenhet av schakttransporter i och runt Trollhättan med omnejd, vilket utgör en av våra kärnverksamheter.

Vår styrka ligger i att vi har ett nära och effektivt samarbete med våra kunder och vår breda kompetens gör oss till ett självklart val för dessa tjänster.

Med vår fordonspark på över 40 entreprenadfordon, kan vi stolt erbjuda en stor och bred kapacitet för att möta alla era behov inom schakttransport.

På Centralen förstår vi vikten av att inte bara transportera schaktmassor, utan även att hantera avsättningen av dessa på ett effektivt sätt. Detta innebär att vi erbjuder en heltäckande tjänst, från början till slut av ert projekt. Vår förmåga att hantera både transport och avsättning av schaktmassor säkerställer att ni får en smidig och effektiv process.

Våra tjänster sträcker sig långt utöver enbart transport. Med vår mångsidiga och väl underhållna fordonspark kan vi anpassa våra tjänster för att uppfylla era specifika behov och krav, oavsett om det rör sig om mindre schaktarbeten eller större infrastrukturprojekt. Vår lokala närvaro i Trollhättan med omnejd ger oss en unik insikt i regionens specifika förhållanden, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda skräddarsydda lösningar.

Vi på Centralen prioriterar alltid våra kunders behov. Genom att arbeta nära tillsammans med er och förstå era unika krav kan vi leverera skräddarsydda lösningar som inte bara uppfyller utan överträffar era förväntningar. Vår kundcentrerade inställning, i kombination med våra omfattande resurser och expertis, gör oss till en pålitlig och värdefull partner för alla typer av schaktprojekt.
Vi är också engagerade i att minska vår miljöpåverkan och strävar kontinuerligt efter att göra våra transporter och verksamhet så miljövänliga som möjligt. Detta engagemang gör oss till ett hållbart val för alla era behov av att ta hand om schaktmassor.

Med en kombination av erfarenhet, breda fordonspark och kundfokuserade inställning står vi redo att hantera både utmanande och omfattande schaktprojekt med professionalism och effektivitet.

Vägen dammar för att finpartiklarna förlorar sin sammanhållande förmåga då slitlagret torkar ut. Dammbindningen syftar till att bibehålla denna bindningsförmåga.

Naturens eget bindemedel är vatten. Vatten torkar dock bort ganska snabbt i vägens övre skikt och därför används andra bindemedel.

Dammbindning med dustex

Spara pengar och miljö med naturens eget bindemedel. Dustex är en naturprodukt som är tillverkad av lignin, som i sin tur utvinns från granar.

 

Dammbindning med salt

Vanligaste bindemedlet är salt. Saltet drar till sig fukt, vilket gör att vägen inte dammar. Kalciumklorid är det mest använda saltet men även magnesiumklorid används.

Centralen tillhandahåller flexibla transportlösningar till i första hand asfaltsleverantörer som till exempel Skanska. Våra chaufförer som kör asfalt har mångårig erfarenhet och en mycket hög kompetens.

read more

Betongtransporter

Med både fast monterade betongrullar och avtagbara rullar står vi för flexibla och effektiva transporter för betongindustrin. Våra kunder i regionen erbjuds en pålitlig organisation med hög kompetens inom yrkeskåren.

Krantjänster

Centralen har en uppsjö med olika alternativ inom lyft- och krantjänster.

Genom att anlita en kranbil får ni hjälp både med lyft och bortforsling av material.

Tack vare vår breda kranbilspark kan vi hjälpa er med en stor variation av lyft. Vi erbjuder ett stort spektra kranbilar från lite minder smidiga bilar till bilar med stor lyftkapacitet och lång räckvidd.

Trädfällning

Har du träd som behöver fällas? Då har vi lösningen och kan hjälpa dig med trädfällning. Med en kranbil med monterad grip och kapaggregat sågar vi ned hela träd eller enstaka grenar, snabbt och säkert.

Vi sköter även borttransporten av trädresterna.

Snöröjning

Centralen är den ledande vinterväghållningsentreprenören i regionen där vi med lastbilar, lastmaskiner och traktorer håller ex vägar och parkeringsplatser fria från snö och halka.

Vi utför plogning, sandning, saltning och bortforsling av snömassor åt kommuner, företag och samfälligheter.

Vi kan erbjuda handskottare till entréer och tak.

Med både fast monterade betongrullar och avtagbara rullar står vi för flexibla och effektiva betongtransporter för betongindustrin. Våra kunder i regionen erbjuds en pålitlig organisation med hög kompetens inom yrkeskåren.

Centralen har en uppsjö med olika alternativ inom lyft- och krantjänster.

Genom att anlita en kranbil får ni hjälp både med lyft och bortforsling av material.

Tack vare vår breda kranbilspark kan vi hjälpa er med en stor variation av lyft. Vi erbjuder ett stort spektra kranbilar från lite minder smidiga bilar till bilar med stor lyftkapacitet och lång räckvidd.

Har du träd på din egendom och behöver hjälp med trädfällning?

Oavsett om det handlar om enstaka grenar eller hela träd, har vi den perfekta lösningen för dig.

Med vår specialutrustade kranbil, som är försedd med både grip- och kapaggregat, kan vi utföra trädavverkning med högsta precision och säkerhet.

Vår trädfällningsmetod är inte bara effektiv, den är också utformad för att minimera eventuell påverkan på omgivningen.

Efter att trädet eller grenarna har kapats, tar vi även hand om borttransporten av trädresterna. Vårt team ser till att allt material blir korrekt hanterat, antingen genom återanvändning, kompostering eller säker deponering. Detta innebär att du inte behöver oroa dig för att bli lämnad med ovälkomna trädrester på din tomt eller mark.

Vi ser till att hela processen, från avverkning till borttransport, sköts på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt.

Vår kranbil gör det möjligt att nå träd och grenar i svåråtkomliga områden, och kapaggregatet säkerställer en ren och snabb kapning. Detta möjliggör en smidig och effektiv process, från start till färdigt arbete. Säkerheten är alltid vår högsta prioritet, och alla våra arbeten kring trädfällning överensstämmer med branschstandarder och säkerhetsprotokoll.

Med mångårig erfarenhet inom trädavverkning i och runt Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla, kan du känna dig trygg i att ditt projekt hanteras av experter.

Vi ser fram emot att erbjuda dig en snabb och säker lösning för alla dina trädavverkningsbehov.

Hos Centralen är vi stolta över att vara den ledande vinterväghållningsentreprenören i vår region, och då främst Trollhättan med omnejd. Med vår flotta av lastbilar, lastmaskiner och traktorer arbetar vi outtröttligt för att hålla vägar och parkeringsplatser fria från snö och halka. Vår expertis sträcker sig från plogning till sandning, saltning och bortforsling av snömassor, vilket vi utför åt kommuner, företag och samfälligheter.

För att ytterligare betona vårt engagemang i vinterväghållning, är vi också utrustade för att erbjuda handskottning vid entréer och på tak, vilket är en viktig aspekt för att säkerställa tillgänglighet och säkerhet under vinterns tuffaste månader. Detta är särskilt viktigt för att förhindra istappsbildning och säkerställa att tak inte överbelastas av snömassor.

Vårt snöröjningsarbete omfattar både maskinell snöröjning och halkbekämpning på olika ytor såsom gårdsplaner och parkeringar, vilket innebär att vi kan hantera snöröjning i stor skala. Vi kan också erbjuda snöröjning och halkbekämpning vid känsliga områden som entréer och källartrappor. Vårt team kan även hantera ishackning och upptining av brunnar, vilket är avgörande för att förhindra vattenansamlingar och isbildning som kan leda till farliga situationer.

Vårt mål på Centralen är inte bara att erbjuda effektiv snöröjning utan också att säkerställa att våra tjänster är tillgängliga och prisvärda för alla våra kunder. Genom att erbjuda en anpassningsbar service kan vi effektivt möta våra kunders unika behov och förväntningar, oavsett om det är ett engångsbehov eller en del av ett löpande avtal.

Vi förstår vikten av att vara förberedd för vinterns utmaningar och står redo att bistå med vår expertis och resurser för att säkerställa att era områden förblir säkra och tillgängliga trots vinterns påfrestningar.

Kontakta oss

Affärsområden Bygg och anläggning jobbar även med e-postgrupper så vill du kommunicera via e-post når du alla på Bygg och anläggning via följande e-postadress: anlaggning@centralen.se


  FAQ

  Matjord & Grusprodukter

  Du kan få Jord/grus levererat på olika sätt;

  Tippbil: Bilen tippar av jorden/gruset i en hög/eller sprids. (Priset beräknas på hur lång sträckan är)

  Kranbil: Man kan få jorden/gruset utskopat på önskad plats.

  Storsäck: Jord/grus kan levereras i säck som rymmer 1 kubik. Den levereras av kranbil.

  Ring för prisuppgift.

  se vår uträkningsmall: här

  Tippbil: lastar mellan 12–17 ton. Med släp ungefär: 36 ton.

  Kranbil: Lastar upp till 12 ton

  Teamet

  Elinor Andersson

  Transportledare Bygg och anläggning

  Tel: 0520-47 70 15
  elinor.andersson@centralen.se

  Niclas Emanuelsson

  Niclas Emanuelsson

  Transportledare Bygg och anläggning

  Tel: 0520-47 70 08
  niclas.emanuelsson@centralen.se

  Caritha Eriksson

  Transportledare Bygg och anläggning

  Tel: 0520-47 70 16
  caritha.eriksson@centralen.se

  Martin Olsson

  AO-chef Bygg och anläggning

  Tel: 0520-47 70 24
  Mob: 0703-319 600
  martin.olsson@centralen.se