Skip to main content

Historia

Centralen bildades 1 januari 2008. Företaget var resultatet av en sammanslagning mellan Trollhätteåkarnas Last AB (T-last) och LBC Vänersborg AB. Sedan tidigare var LBC Lilla Edet fusionerat med T-last.

Både T-last och LBC Vänersborg har varit traditionella lastbilscentraler som ägts av enskilda åkerier.  Företagen bildades – liksom så många andra lastbilscentraler på den tiden – efter direktiv från myndigheterna efter andra världskriget. Det betyder att det var två mycket anrika transportföretag som slöt sig samman i nya bolaget Centralen.

LBC VÄNERSBORG

LBC Vänersborg startade 1944, även de som en ekonomisk förening. Verksamheten bedrevs på flera olika adresser i Vänersborg genom åren; från Östra vägen till Södergatan till Nygatan och slutligen 1990 till Regementsgatan. 31 december 2007 gick flytten till de gemensamma lokalerna för Centralen på Kardanvägen 9 i Trollhättan.

LBC Vänersborg omformades till aktiebolag 1996.

T-LAST

T-last bildades 1946 som Lastbilscentralen i Trollhättan och var en ekonomisk förening fram till 1990 då aktiebolaget startades. I samma veva bytte man namn till Trollhätteåkarnas Last AB.

T-last drev från början sin verksamhet på Föreningsgatan i Trollhättan, men hade även sin etablering på Sågaregatan i Trollhättan. 1974 flyttade man till Kardanvägen. Lastbilscentralen i Lilla Edet införlivades med T-last 2004.

SMITH TRAKTORGRÄVNING AB

Smith Traktorgrävning AB startade som ett enmansföretag 1957. 1990 då kulmen nåddes var det 14 maskiner och en maskintrailer samt ett fyrtiotal inlejda maskinägare som företaget sysselsatte och administrerade. I dagsläget är den egna maskinparken avvecklad för att fokusera arbetet på att kunden skall få bästa möjliga leverantör till det specifika arbetet, både kvalitetsmässigt och miljömässigt. SMITH är numera ett affärsområde inom Centralen-koncernen och kallas för Entreprenad.