Skip to main content

Sug- och spoltjänster

Välj effektiv miljöhantering

Sug- och spoltjänster i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Mellerud och Lilla Edet

Behöver du hjälp med slamsugning? Stopp i avlopp eller kök? Har du behov av underhållsspolning? Centralen erbjuder ett brett utbud av olika tjänster inom slamsugning och spolningstjänster samt hjälp med återvinning och poolfyllning. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa både mindre och större företag, men även privatpersoner.

Du når oss dagtid på 0520-47 70 00
Välj knappval 1

Jourtjänst

Stopp i avloppet kommer alltid olägligt. Vi hjälper dig dygnet runt under årets alla dagar.

Så här kommer du i kontakt med vår jour:

 1. Du ringer 0520-47 70 00
 2. Välj Jour via knappval 2
 3. Du får direkt kontakt med jourhavande förare

JOURPRISER

Kallvatten (Sug och Spol ) frånpriser Hetvatten (Combi Extra) frånpriser
exkl. moms inkl. moms exkl. moms inkl. moms
Jour vardag 16.00-07.00 6 000 kr 7 500 kr 7 500 kr 9 400 kr
Jour helg fredag 16.00-måndag 07.00 7 000 kr 8 750 kr 8 500 kr 10 700 kr
Jour storhelg jul, nyår, påsk och midsommar 8 000 kr 10 000 kr 9 500 kr 11 900 kr
I kostnaden ovan ingår upp till 3 timmar som innehåller restid, arbete, ev. tippning och vattenpåfyllning. Efter 3 timmar debiteras varje 30 minuter.

Övriga kostnader kan tillkomma så som filmning, rotskärning

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är en effektiv metod för att rengöra ledningar och rörsystem. Vi har mindre kombibilar anpassade för mindre rördimensioner och trånga utrymmen. Dessutom har Centralen storspolare anpassade för större rördimensioner eller kulvertar där det krävs större vattenmängd och vattentryck för att ledningarna och rören skall bli rena. De flesta av våra fordon är utrustade med hetvatten vilket kan användas vid till exempel stopp i köksavloppet eller renspolning av fettledningar. Vi utför även filmning vid behov. Se mer information under filmning.
Exempel på användningsområden:

 • Renspolning av rörsystem upp till 1200 mm
 • Rotskärning i rör upp till 400 mm
 • Hetvattenspolning i ledningar med fett

Slamsugning

Vi utför tjänster inom slamsugning av enskilda avloppsanläggningar, men även tvätthallar, oljeavskiljare, pumpgropar och fettavskiljare. Vi slamsuger också rännstensbrunnar runt om i regionen och håller dessa fria från löv och sand för att undvika översvämmade gator. Våra slamsugningsfordon används även vid akuta behov så som vattenfyllda källare vid kraftiga skyfall

Renvattenbil

Centralen har ett unikt fordon som enbart utför arbeten gällande rent vatten. Viktigt att poängtera är att detta fordon endast används till arbeten med rent vatten. På vår och försommaren hjälper vi er med att fylla poolen eller bassängen med rent vatten. Fastighetsägare med egna dricksvattenbrunnar bör rengöra sina brunnar med jämna mellanrum för att ha en god kvalitet på sitt dricksvatten.

Tjänster som kan utföras med renvattenbilen

 • Rengöring av grävda och djupborrade dricksvattenbrunnar
 • Ökning av vattentillförsel i djupborrade dricksvattenbrunnar genom tryckning
 • Påfyllning av singel i grävda dricksvattenbrunnar
 • Leverans av vatten till sinade brunnar på landsbygd
 • Påfyllning av vatten till pooler, bassänger samt tankar
 • Renspolning av slangar tillhörande vattenpumpar och vattenledningar

Högtrycksspolning är en effektiv metod för att rengöra ledningar och rörsystem. Vi har mindre kombibilar anpassade för mindre rördimensioner och trånga utrymmen. Dessutom har Centralen storspolare anpassade för större rördimensioner eller kulvertar, där det krävs större vattenmängd och vattentryck för att ledningarna och rören skall bli rena. De flesta av våra fordon är utrustade med hetvatten vilket kan användas vid till exempel stopp i köksavloppet eller renspolning av fettledningar. Vi utför även filmning vid behov. Se mer information under filmning.

Exempel på användningsområden:

 • Renspolning av rörsystem upp till 1200 mm
 • Rotskärning i rör upp till 400 mm
 • Hetvattenspolning i ledningar med fett

Vi utför tjänster inom slamsugning av enskilda avloppsanläggningar, men även tvätthallar, oljeavskiljare, pumpgropar och fettavskiljare. Vi slamsuger också rännstensbrunnar runt om i regionen och håller dessa fria från löv och sand för att undvika översvämmade gator. Våra slamsugningsfordon används även vid akuta behov så som vattenfyllda källare vid kraftiga skyfall.

Centralen har ett unikt fordon som enbart utför arbeten med rent vatten av dricksvattenkvalitet. Under vår och försommar hjälper vi er att fylla poolen eller bassängen med rent vatten. Som fastighetsägare med egen dricksvattenbrunn bör du rengöra din brunn med jämna mellanrum för att ha en god kvalitet på dricksvattnet.

Renvattenbilen hjälper dig med:

 • Rengöring av grävda eller djupborrade dricksvattenbrunnar
 • Ökning av vattentillförsel i djupborrade dricksvattenbrunnar genom tryckning
 • Påfyllning av singel i grävda dricksvattenbrunnar
 • Leverans av vatten till sinade brunnar på landsbygd
 • Påfyllning av vatten i pooler, bassänger och tankar
 • Renspolning av slangar tillhörande vattenpumpar och vattenledningar

Torrsugning

Centralen utför torrsugning av sot, aska, spån, grus, cement, stenar, gammal isolering m.m. Vi kan även blåsa in nytt material, till exempel makadam, singel in i källare, torpargrunder, krypgrunder, innergårdar eller där framkomligheten är begränsad för maskiner och lastbilar. Exempel som lämpar sig väldigt bra att blåsa är 8-16 material. Vi blåser in ert material snabbt och smidigt med endast etablering utav en slang.
Vi grävsuger även där det kan vara svårgrävt, till exempel mycket kablar, fjärrvärme m.m. Även vid vattenläckor är vi behjälpliga. Vi kan på ett  smidigare och framförallt effektivare sätt suga bort material som är blandat med vatten.
Genom att anlita vår torrsugningsbil utföres arbetet på ett skonsamt sätt och med minimalt ingrepp på omgivning och miljö.

Potentiella kunder för torrsugning och blåsning är bygg- och rivningsföretag, försäkringsbolag (vattenläckor, vattenskada) samt privatkunder som behöver hjälp vid renoveringsarbete.

Recyclingbil

Boka in vår miljövänliga Recyclingbil, du sparar vatten och CO2-utsläpp!

Den behöver inte åka och fylla på vatten då den återvinner vattnet, vi sparar vatten. Tack vare tekniken med återvunnet vatten effektiviseras även arbetet då bilen inte behöver avbryta uppdraget för att åka och fylla på nytt vatten, vi minskar också CO2-utsläpp.
Bilarna används till alla typer av uppdrag men är speciellt fördelaktiga för underhållsspolning av spill- och dagvattenledningar, dikesledningar, åkerdränering, och vägtrummor. Recycling bilarna kan även användas som vanliga spolbilar.

Filmning av ledningar och rörsystem

Har ni problem eller återkommande stopp i era rör eller ledningssystem i er fastighet så kan vi hjälpa er att finna problemet genom att filma rören  invändigt. Filmutrustningen är ett ovärderligt hjälpmedel för att lokalisera problemen. Centralen rengör först rören genom spolning för att därefter använda våra filmkameror. Du som kund kan få dokumentationen på ett USB minne.

Exempel på ledningsnät och rörsystem som vi filmar
Dagvattenledningar
Dräneringar
Ventilationsrör
Avloppsrör

Vid krav på rörinspektion, till exempel statusbedömning eller ny besiktning som kräver auktoriserad personal från STVF (Sveriges TV-inspektions företag) kontakta oss så hjälper vi till även med det.

Exempel på tjänster:
Rörinspektion
Satelitinspektion
Lasermätning
Sondning

Centralen utför torrsugning av sot, aska, spån, grus, cement, stenar, gammal isolering med mera. Vi kan även blåsa in nytt material, till exempel makadam eller singel in i källare, torpargrunder, krypgrunder, innergårdar eller där framkomligheten är begränsad för maskiner och lastbilar. Exempel som lämpar sig väldigt bra att blåsa är 8-16-material. Vi blåser in ert material snabbt och smidigt.
Vi grävsuger även där det kan vara svårgrävt, till exempel mycket kablar, fjärrvärme med mera. Även vid vattenläckor är vi behjälpliga. Vi kan på ett  smidigare och framförallt effektivare sätt suga bort material som är blandat med vatten.
Genom att anlita vår torrsugningsbil utförs arbetet på ett skonsamt sätt och med minimalt ingrepp på omgivning och miljö.

Torrsugen kan hjälpa dig som jobbar inom bygg- och rivbranschen, dig på försäkringsbolag (vattenläckor, vattenskada) eller dig som privatkund som behöver hjälp vid renoveringsarbete.

Boka in vår miljövänliga Recycling bil, du sparar vatten och CO2-utsläpp!

Den behöver inte åka och fylla på vatten då den återvinner vattnet, vi sparar vatten. Tack vare tekniken med återvunnet vatten effektiviseras även arbetet då bilen inte behöver avbryta uppdraget för att åka och fylla på nytt vatten, vi minskar också CO2-utsläpp.
Bilarna används till alla typer av uppdrag men är speciellt fördelaktiga för underhållsspolning av spill- och dagvattenledningar, dikesledningar, åkerdränering, och vägtrummor. Recycling bilarna kan även användas som vanliga spolbilar.

Har ni problem eller återkommande stopp i era rör eller ledningssystem i er fastighet så kan vi hjälpa er att finna problemet genom att filma rören  invändigt. Filmutrustningen är ett ovärderligt hjälpmedel för att lokalisera problemen. Centralen rengör först rören genom spolning för att därefter använda våra filmkameror. Du som kund kan få dokumentationen på ett USB minne.

Exempel på ledningsnät och rörsystem som vi filmar

Dagvattenledningar
Dräneringar
Ventilationsrör
Avloppsrör

Vid krav på rörinspektion, till exempel statusbedömning eller ny besiktning som kräver auktoriserad personal från STVF (Sveriges TV-inspektions företag) kontakta oss så hjälper vi till även med det.

Exempel på tjänster:

Rörinspektion
Satelitinspektion
Lasermätning
Sondning

Kontakta oss

Affärsområden Miljöhantering jobbar även med grupp e-post så vill du kommunicera via e-post når du alla på Miljöhantering via följande e-postadresser: miljo@centralen.se


  FAQ

  SLAM

  Om du har stopp i köksavloppet behöver du röja undan sakerna under diskbänken, för då går det snabbare när chauffören väl är på plats. I övrigt kan det vara bra att flytta undan mattor och andra saker som du är extra rädd om där chauffören kan behöva dra slangen.

  Inte om vi bara ska tömma din tank eller brunn. Vid tömning av slutna tankar kan man behöva kolla till toaletten efteråt eftersom det finns risk att det blir vacuum i tanken vid tömningen, vilket kan suga ur vattnet ur toalettens vattenlås. Då kan det lukta en del inomhus. Därför kan det vara bra att kontrollera detta inom en rimlig tid efter tanktömningen och spola för att fylla på vattenlåset igen vid behov.
  För sug- och spoltjänster vid stopp i avlopp behöver chauffören oftast gå in i huset och eventuellt spola inifrån, samt testa flödet efteråt. Därför behöver du alltid vara hemma om vi ska komma ut och hjälpa dig med stopp i avlopp.

  Ja, det går jättebra! Då slipper du dessutom faktureringsavgiften på 25 kr. Det är bara att prata med våra transportledare, så lägger de upp dig för e-postfaktura. Då får du fakturan som en PDF på mailen. Du kan även maila till ekonomi@centralen.se

  Se priser under respektive kommuns hemsida:

  Vänersborgs Kommuns hemsida och Renhållningstaxa.

  Trollhättans Energis hemsida Taxa för slamavgifter.

  Lilla Edets Kommuns hemsida Avfallstaxa

  Det beror lite på om vi behöver spola med hetvatten eller inte. Vi kommer ut på timtid och den startar när chauffören påbörjar uppdraget (vi utgår från Vänersborg) och slutar när han är tillbaka i garaget igen (eller en plats som motsvarar avståndet till garaget). Det tillkommer tid för fyllning av vatten på bilen vid vattentankstation, samt eventuell tid för att tippa eventuellt avfall. Minimidebiteringen för en utryckning är 1,5 timma, så fakturan kan aldrig hamna på mindre än 1,5 timma och den kommer alltid vara större än enbart tiden som han var hos dig på plats. Om det finns behov att filma, rotskära eller ledningssöka etc. så tillkommer detta som styckpriser på fakturan, utöver timtiden som sträcker sig över hela uppdraget. Vattenavgift tillkommer som styckpris på alla jobb där vatten används. Vänligen ring Centralens avdelning för spoltjänster på 0520-477000 (välj knappval 1), så når du Miljöavdelningen som kan ge dig aktuella priser för timtiden samt styckpriserna.

   

  Minimidebiteringen utanför ordinarie utryckningstid (07:00-15:00) är jour på minst 3 timmar.
  Jourutryckningstillägg (styckpris), samt OB och övertid med samma minsta antal timmar, tillkommer på alla jourordrar.

  Jourhavande spolbilstekniker når du på 0520-477000 mellan 16:00 och 06:59 på vardagar, samt dygnet runt på helgen.

   

  Teamet

  Camilla Berger

  AO-chef Miljöhantering

  Tel: 0520-47 70 23
  Mob: 0739-831 709
  camilla.berger@centralen.se

  Hanna Johansson

  Transportledare Miljöhantering

  Tel: 0520-47 70 18
  hanna.johansson@centralen.se

  Tina Torstensson

  Transportledare Miljöhantering

  Tel: 0520-47 70 14
  tina.torstensson@centralen.se

  Philippa Larsson

  Transportledare Miljö

  Tel: 0520-47 70 30
  philippa.larsson@centralen.se

  Sandra Brandt

  Mammaledig

  Tel: 0520-47 70 18
  sandra.brandt@centralen.se

  Camilla Berger

  AO-chef Miljöhantering

  Tel: 0520-47 70 23
  Mob: 0739-831 709
  camilla.berger@centralen.se

  Philippa Larsson

  Transportledare Miljö

  Tel: 0520-47 70 30
  philippa.larsson@centralen.se

  Hanna Johansson

  Transportledare Miljöhantering

  Tel: 0520-47 70 18
  hanna.johansson@centralen.se

  Tina Torstensson

  Transportledare Miljöhantering

  Tel: 0520-47 70 14
  tina.torstensson@centralen.se

  Sandra Brandt

  Mammaledig

  Tel: 0520-47 70 18
  sandra.brandt@centralen.se