Skip to main content

FAQ

Här har vi samlat svaren från de vanligaste frågorna vi får av våra kunder.

CONTAINER

Du får ha den hur länge du vill. Om dygnshyran totalt sett överstiger priset för månadshyra, så går det automatiskt över till månadshyra istället.

I en LD6 eller LD10 kan du lasta upp till 5 ton.
I ett FL15, FL22 eller FL40 kan du lasta upp till 10 ton.

Ja, det går jättebra! Då slipper du dessutom faktureringsavgiften på 25 kr. Det är bara att prata med våra transportledare, så lägger de upp dig för e-postfaktura. Då får du fakturan som en PDF på mailen.

Ja, det kan vi göra, men om vi ska köra ditt lass med jord till en av våra tippar som vi samarbetar med så behöver jorden analyseras, vilket kan kosta upp emot 10 000 kr. Därför rekommenderar vi dig att se om du själv kan hitta någon privatperson som behöver jord, som vi kan tippa hos. Om denna plats finns inom samma radie som tippen så kostar det ingenting extra att köra till en egen plats istället. Du slipper dessutom betala tippavgift för lasset.

Nej, tyvärr inte. Vi kör måndag till fredag 07:00-16:00.

Det är väldigt svårt att säga i och med att det beror så mycket på vad det är du slänger, men det vanligaste är att vi hämtar osorterade containrar som väger 1-2 ton.

Man betalar styckpriser för utsättning och tömning/hemtagning (om man ligger inom våra zonindelningar). Vid varje tömning eller hemtagning tillkommer tippavgift för det du slängt i containern eller flaket. Hyran debiteras per dygn eller månad. Vänligen ring Centralens avdelning för container/flak på 0520-477000 (välj knappval 1), så når du Miljöavdelningen som kan ge dig aktuella priser.

Om du vill röja bland sakerna hemma och kommer få ett osorterat lass så brukar det räcka med en 10-kubikscontainer (LD10). I den kan du slänga upp till 5 ton. Vi har även flak (sex meter långa) som har dörrar baktill så att du kan gå in i dem (FL22 eller FL40). I dem kan du slänga upp till 10 ton. Tänk på att ingenting får sticka upp över kanterna på containrarna/flaken, eftersom det måste gå att näta dem vid behov.

Ekonomi

Maila till ekonomi@centralen.se

Maila till ekonomi@centralen.se

Maila till ekonomi@centralen.se

Maila till respektive affärsområde, vid osäkerhet mail till info@centralen.se

Maila till respektive affärsområde, vid osäkerhet mail till info@centralen.se

Entreprenadmaskiner

Vi har hjulgrävare, bandgrävare, traktorgrävare, hjullastare, teleskopare. Vi utför även snöröjning och sopning.

Matjord & Grusprodukter

Du kan få Jord/grus levererat på olika sätt;

Tippbil: Bilen tippar av jorden/gruset i en hög/eller sprids. (Priset beräknas på hur lång sträckan är)

Kranbil: Man kan få jorden/gruset utskopat på önskad plats.

Storsäck: Jord/grus kan levereras i säck som rymmer 1 kubik. Den levereras av kranbil.

Ring för prisuppgift.

se vår uträkningsmall: här

Tippbil: lastar mellan 12–17 ton. Med släp ungefär: 36 ton.

Kranbil: Lastar upp till 12 ton

SLAM

Om du har stopp i köksavloppet behöver du röja undan sakerna under diskbänken, för då går det snabbare när chauffören väl är på plats. I övrigt kan det vara bra att flytta undan mattor och andra saker som du är extra rädd om där chauffören kan behöva dra slangen.

Inte om vi bara ska tömma din tank eller brunn. Vid tömning av slutna tankar kan man behöva kolla till toaletten efteråt eftersom det finns risk att det blir vacuum i tanken vid tömningen, vilket kan suga ur vattnet ur toalettens vattenlås. Då kan det lukta en del inomhus. Därför kan det vara bra att kontrollera detta inom en rimlig tid efter tanktömningen och spola för att fylla på vattenlåset igen vid behov.
För sug- och spoltjänster vid stopp i avlopp behöver chauffören oftast gå in i huset och eventuellt spola inifrån, samt testa flödet efteråt. Därför behöver du alltid vara hemma om vi ska komma ut och hjälpa dig med stopp i avlopp.

Ja, det går jättebra! Då slipper du dessutom faktureringsavgiften på 25 kr. Det är bara att prata med våra transportledare, så lägger de upp dig för e-postfaktura. Då får du fakturan som en PDF på mailen. Du kan även maila till ekonomi@centralen.se

Taxan för Vänersborgs Kommun hittar du här (från sid 11):
Renhållningstaxa 2022
Taxan för Trollhättans Kommun hittar du här: https://www.trollhattanenergi.se/wp-content/uploads/2021/04/taxa-slamavgift-2022.pdf

Det beror lite på om vi behöver spola med hetvatten eller inte. Vi kommer ut på timtid och den startar när chauffören påbörjar uppdraget (vi utgår från Vänersborg) och slutar när han är tillbaka i garaget igen (eller en plats som motsvarar avståndet till garaget). Det tillkommer tid för fyllning av vatten på bilen vid vattentankstation, samt eventuell tid för att tippa eventuellt avfall. Minimidebiteringen för en utryckning är 1,5 timma, så fakturan kan aldrig hamna på mindre än 1,5 timma och den kommer alltid vara större än enbart tiden som han var hos dig på plats. Om det finns behov att filma, rotskära eller ledningssöka etc. så tillkommer detta som styckpriser på fakturan, utöver timtiden som sträcker sig över hela uppdraget. Vattenavgift tillkommer som styckpris på alla jobb där vatten används. Vänligen ring Centralens avdelning för spoltjänster på 0520-477000 (välj knappval 1), så når du Miljöavdelningen som kan ge dig aktuella priser för timtiden samt styckpriserna.

 

Minimidebiteringen utanför ordinarie utryckningstid (07:00-15:00) är jour på minst 3 timmar.
Jourutryckningstillägg (styckpris), samt OB och övertid med samma minsta antal timmar, tillkommer på alla jourordrar.

Jourhavande spolbilstekniker når du på 0520-477000 mellan 16:00 och 06:59 på vardagar, samt dygnet runt på helgen.