Skip to main content

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Hur vi behandlar personuppgifter

Lastbilscentralen i Tvåstad AB är måna om våra kunders integritet. Vi har uppdaterat våra rutiner i enlighet med nya EU-direktivet, Dataskyddsförordningen (GDPR.)

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.
Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter som personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress men även organisationsnummer om du har enskild firma.

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss och behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Hur vi samlar in personuppgifter

Vid avtalstecknande med Lastbilscentralen i Tvåstad AB registreras avtalspartens kontaktperson med namn, telefonnummer och e-postadress.
Vid offertförfrågning och beställning av tjänst hos Lastbilscentralen i Tvåstad AB registreras beställarens namn, telefonnummer och eventuell e-postadress.
För privatpersoner och enskilda företag registreras även adress och personnummer.
Vid beställning av arbete med ROT-avdrag registreras dessutom fastighetsbeteckningen.

Lastbilscentralen i Tvåstad AB kan komma att inhämta uppgifter om kreditvärdighet från extern part vid beställning av tjänster.
Lastbilscentralen i Tvåstad AB kan inhämta uppgift om F-skatt för enskilda företag från extern part.

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera offerter, avtal och beställda tjänster, fakturera och ev kräva ersättning vid utebliven betalning.
Vi behandlar även personuppgifter för utbildningsdeltagare i syfte att kunna påminna om när giltighetstiden för utbildningar löper ut.
Vi måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, till exempel bokföringskrav och redovisningskrav.
Vi använder cookies och andra spårningstekniker på våra webbsidor för att leverera en skräddarsydd och anpassad upplevelse av Centralens webbplats.
För detta samlas information om dig eller den utrustning du använder in.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren för att uppgifterna hanteras i enlighet med det nya EU-direktivet (GDPR).

Lastbilscentralen i Tvåstad AB delar viss information med de transportörer (delägare till Lastbilscentralen i Tvåstad AB samt inlejda transportörer) som utför tjänster inom ramen för Lastbilscentralen i Tvåstad AB.
Lastbilscentralen i Tvåstad AB delar information om fakturor med extern part som ansvarar för leverans av fakturor.
Behörigheter för genomförda utbildningar registreras hos berörda myndigheter och samarbetsorgan inom utbildningssektorn (t ex Transportstyrelsen, MSB, ID-06, TYA).

I förekommande fall kan vi komma att dela med oss av information till inkassoföretag för indrivning av utebliven betalning och försäkringsbolag vid eventuella reklamationsärenden.

Varför Lastbilscentralen i Tvåstad AB har rätt att behandla personuppgifter

För att vi ska kunna leverera med hög kvalitet och säkerhet samt uppfylla våra åtaganden behöver vi följa de lagar och avtal, till exempel bokföringskrav och redovisningskrav som gäller inom området.
Lastbilscentralen i Tvåstad AB ska kunna tillgodose sitt berättigade intresse av att hantera kundförhållandet med dig.

Så länge kommer informationen att sparas

Personuppgifterna kommer att behandlas så länge de behövs för fullgörande av våra åtagande gentemot dig. Vissa uppgifter kommer att behandlas även efter detta för att Lastbilscentralen i Tvåstad AB ska uppfylla t ex bokföringskrav och redovisningskrav (7 år).

Rätten att begära ut uppgifter

Du kan få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss.

Rätten att få ändra felaktiga uppgifter

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras.

Rätten att radera uppgifter

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det till exempel inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna.
Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

Ändringar i denna text

Ändringar om hur vi behandlar personuppgifter kan komma att ske, varför det är viktigt att du håller dig uppdaterad med vår information om Dataskyddsförordningen (GDPR.)

Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.