Skip to main content

Centralen är ett av de lokala Kraftkombo-företag som köper förnybar el tillsammans med Trollhättan Energi, samtidigt som vi tillsammans med alla andra som anslutit sig till Kraftkombo kan utbyta erfarenheter om det mesta. Inte minst om en hållbar utveckling. Centralen har en tydlig riktning mot hållbarhet i en bransch där omställningen till fossilfria transporter är nyckeln.

 

Läs mer här->