Skip to main content

Ur satsningen Klimat 2030 har Västsvenska Handelskammaren och Företagarna Västra Götaland bildat ett samarbete under namnet Klimatlöftet. Där samlar man företag som vill bidra till omställningen mot en klimatsmart region och samtidigt bidrar till målet mot en fossiloberoende region 2030.

Klimatlöftet startar nu, oktober 2023 och pågår till 2024.
Centralen har valt att ingå i samarbetet och har därmed antagit några av de löften som är utpekade i satsningen, exempelvis löftet att minska energiförbrukningen genom olika energieffektiviseringar, hållbara arbetsresor och klimatbudget vid nybyggnation.

”Att arbeta för att förbättra vår miljö är en omställningsresa vi måste göra tillsammans! Centralen ser stora möjligheter med att anta utmaningarna i Klimatlöftet både med att fokusera på rätt saker och också genom kunskapsutbyte mellan branscher och företag. När klimatet finns på varje agenda, alla dagar i veckan, kommer vi att lyckas med ett framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete!” säger VD, Johan Jansson.