Skip to main content

Centralen har nu undertecknat TRB Klimatprotokoll
Vår målbild – Klimatneutrala redan 2035

Under de senaste åren och inte minst nu i sommar har det varit ett stort fokus, både nationellt och inom EU, på hur klimatneutrala transporter ska se ut och genomföras. Därför har vi på Centralen tillsammans med TRB Sverige och övriga delägare, under våren och sommaren formulerat och undertecknat – TRB Klimatprotokoll. Målbilden är att vara Klimatneutrala 10 år före (2035) det nationella målet 2045.
Som ett första steg siktar vi på att reducera de fossila CO2-utsläppen med 70% till 2026 jämfört med 2010. Betydligt snabbare än det nationella målet som är 2030. För att sedan gå vidare och bli klimatneutrala redan 2035.
– TRBs delägarföretag har länge arbetat med miljöfrågor och har ambitioner att alltid ligga i framkant i hållbarhetsfrågorna. TRB Klimatprotokoll är ytterligare ett steg för TRB-gruppen att positionera sig på marknaden som hållbara och ansvarstagande transportföretag, säger Fredrik Landegren – VD & drivmedelsansvarig TRB Sverige AB.

Klimatsmart resa tillsammans
– Transportbranschen är mitt inne i en stor omställningsresa och det är viktigt att vi tillsammans hittar lösningar för att såväl klara som påskynda omställningen. Samtidigt är transporterna att jämföra med samhällets blodomlopp så en god funktionalitet och kvalitet måste upprätthållas under omställningen.
Att delägarna inom TRB enats om ett gemensamt mål och en gemensam resa mot en snabbare omställning kommer medföra fler hållbara affärer samtidigt som vi kan erbjuda marknaden mer klimatsmarta transporter. Tillsammans är vi starkare, säger Niklas Blom – VD Lastbilscentralen i Tvåstad AB.
Hållbart klimatarbete
– Det är viktigt att TRB Klimatprotokoll går att genomföra på ett hållbart sätt.
Därför har vi delat upp det i tre delar – Bilen, Bränslet och Beteendet. Allt för att kunna mäta och förbättra våra insatser för klimatet hela vägen mot att bli klimatneutrala 2035, säger Petra Brinkhoff – Hållbarhetsansvarig TRB Sverige AB.

Läs mer och följ vårt arbete mot en klimatneutral framtid på trbklimatprotokoll.se
Se vår presentationsfilm för TRB Klimatprotokoll här: https://trbklimatprotokoll.se/film/

För mer information, kontakta:
Niklas Blom, VD Lastbilscentralen i Tvåstad AB, Tel. 0520-47 70 22, niklas.blom@centralen.se
Fredrik Landegren, VD & Drivmedelsansvarig TRB Sverige, Tel. 033 -10 24 20, fredrik.landegren@trb.se
Bilder & mer pressmaterial hittar ni på: trbklimatprotokoll.se eller kontakta Fredrik Landegren här ovan.
TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av tolv större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag drygt 15 miljarder kronor och förfogar över cirka 6 500 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.