Skip to main content

Behöver man vara hemma när ni kommer?

Inte om vi bara ska tömma din tank eller brunn. Vid tömning av slutna tankar kan man behöva kolla till toaletten efteråt eftersom det finns risk att det blir vacuum i tanken vid tömningen, vilket kan suga ur vattnet ur toalettens vattenlås. Då kan det lukta en del inomhus. Därför kan det vara bra att kontrollera detta inom en rimlig tid efter tanktömningen och spola för att fylla på vattenlåset igen vid behov.
För sug- och spoltjänster vid stopp i avlopp behöver chauffören oftast gå in i huset och eventuellt spola inifrån, samt testa flödet efteråt. Därför behöver du alltid vara hemma om vi ska komma ut och hjälpa dig med stopp i avlopp.