Skip to main content

Hur kan jag få det levererat?

Du kan få Jord/grus levererat på olika sätt;

Tippbil: Bilen tippar av jorden/gruset i en hög/eller sprids. (Priset beräknas på hur lång sträckan är)

Kranbil: Man kan få jorden/gruset utskopat på önskad plats.

Storsäck: Jord/grus kan levereras i säck som rymmer 1 kubik. Den levereras av kranbil.

Ring för prisuppgift.