Skip to main content

Vad kostar det för en sug- och spolbil när jag har stopp i avlopp?

Det beror lite på om vi behöver spola med hetvatten eller inte. Vi kommer ut på timtid och den startar när chauffören påbörjar uppdraget (vi utgår från Vänersborg) och slutar när han är tillbaka i garaget igen (eller en plats som motsvarar avståndet till garaget). Det tillkommer tid för fyllning av vatten på bilen vid vattentankstation, samt eventuell tid för att tippa eventuellt avfall. Minimidebiteringen för en utryckning är 1,5 timma, så fakturan kan aldrig hamna på mindre än 1,5 timma och den kommer alltid vara större än enbart tiden som han var hos dig på plats. Om det finns behov att filma, rotskära eller ledningssöka etc. så tillkommer detta som styckpriser på fakturan, utöver timtiden som sträcker sig över hela uppdraget. Vattenavgift tillkommer som styckpris på alla jobb där vatten används. Vänligen ring Centralens avdelning för spoltjänster på 0520-477000 (välj knappval 1), så når du Miljöavdelningen som kan ge dig aktuella priser för timtiden samt styckpriserna.

 

Minimidebiteringen utanför ordinarie utryckningstid (07:00-15:00) är jour på minst 3 timmar.
Jourutryckningstillägg (styckpris), samt OB och övertid med samma minsta antal timmar, tillkommer på alla jourordrar.

Jourhavande spolbilstekniker når du på 0520-477000 mellan 16:00 och 06:59 på vardagar, samt dygnet runt på helgen.