Skip to main content

Centralen förstärker med två nya spolbilar

 

Centralens spolbil med Recycler-tekniken är det optimala valet för spolning av markledningar, oavsett om du ska ta bort förträngningar, utföra förebyggande rengöring, färdigställa nyetablerade kloaker och liknande. Det är också det perfekta valet om du ska göra rent för TV-inspektion och relining (rörinfodring.) Vår recycler återanvänder spolvattnet kontinuerligt. Processen är helautomatisk och byggd för att klara det kalla nordiska klimatet.

Spolbilen sparar 20 miljoner liter färskvatten per år!

Vår recycler har
• den effektivaste vattenåteranvändningen.
• den bästa reningsgraden.
• mindre belastning på miljön genom minskade transporter.

Spolning med recycler innebär att ni jämfört med en ”vanlig” spolbil kan spara 20 miljoner liter färskvatten per år utan att avloppsledningarna blästras av det återanvända vattnet.
Samtidigt minskar belastningen på miljön genom att antalet transporter minskas.

 

Marknadens effektivaste vattenåtervinning
Nedan ser du ett enkelt räkneexempel på hur mycket vatten man sparar genom att använda vår recycler jämfört med ett traditionellt kombiaggregat. Värdena varierar naturligtvis beroende på uppgiftens beskaffenhet, avgifter, resurser och lagstiftning i det aktuella området.
Oavsett vilken breddgrad man befinner sig på finns både miljö och pengar att spara. Recycler-tekniken gagnar miljön och det hållbara samhället.

Räkneexempel: Vi föreställer oss ett spoluppdrag på 1000 meter Ø500 huvudledning med hål varje 100 m (10 st. totalt). För att göra uträkningen överskådlig antar vi att båda aggregaten har samma kapacitet vad gäller högtryckspump, tankvolym m.m.