Skip to main content

Finns det intresse av ett gemensamt forum för transportbranschens frågor kring utbildning och kompetensförsörjning i vår region?

Det var det övergripande ämnet då aktörer från bland annat företag och utbildningsanordnare träffades. Bakom initiativet stod Transportföretagen tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund.

Resultatet blev att de 30-talet medverkande hade mycket att diskutera. Ämnen som chaufföryrkets snabba utveckling, vilken utbildningsform som ger bäst kvalitet, manschauvinistism i branschen och problemet med att transportföretagen tappar sin färdigutbildade personal till andra yrken, diskuterades med initierad inlevelse.

Niklas Blom från Centralen betonade att chaufförerna i högsta grad är företagens ansikte utåt. Det är förarna som möter kunden och deras attityd och skicklighet i dessa möten är avgörande för företagets anseende och varumärke.

”- REDAN IDAG ÄR VÅRA CHAUFFÖRER SÅ MYCKET MER ÄN DEN SOM FÖRLYTTAR FORDONET. HUR HAN ELLER HON BEMÖTER KUNDEN KAN VARA HELA SKILLNADEN MELLAN EN NÖJD KUND OCH EN FÖRLORAD KUND”

Niklas Blom lyfte även frågan om machokultur i branschen och om behovet av ett ledarskap som tar tag i värdegrundsfrågorna, inte minst för att göra yrket attraktivt och garantera att kvinnor trivs och utvecklas inom transportbranschen.

Läs mer på:

https://spark.adobe.com/page/46QIOto0z4P36/