Skip to main content

Affären är ett led i Centralens ambition att ytterligare utveckla bolagets logistikverksamhet med sikte på fler klimatsmarta transportlösningar och att vi fokuserar på att bli en än mer fristående samarbetspartner inom vår kärnverksamhet transport och logistik.
Vi ser också att transporten av en container blir en allt mindre del av hela flödet för att ta hand om avfallet där vi i de övriga delarna saknar nödvändiga kunskaper och resurser, säger Johan Jansson VD Centralen och genom affären med Stena Recycling får vi möjlighet att göra detta med fokus på att skapa attraktiva transportuppdrag för våra delägare vilket är vårt viktigaste mål.
Stena Recycling förvärvar Centralens sammanlagt 400 containers, flak och komprimatorer och tar över ansvaret för Centralens avtalskunder inom återvinningsområdet. Affären träder i kraft den 1 juni i år.
För mer information kontakta: Johan Jansson, VD Centralen tel 0763-179 389

Om Centralen
https://www.sebroschyr.se/Centralen/MailView/

 

På bilden från vänster: Oscar Hederström (Regionchef Väst SRAB), Clas Hultqvist (VD SRAB) och
Owe Andersson (Styrelseordföranden Centralen), Johan Jansson (VD Centralen).