Skip to main content

Centralen har anställt Niklas Blom som Verksamhetsutvecklare, Johan Carlén Centralens VD hälsar här Niklas välkommen och säger att vi är glada att vi lyckats knyta Niklas Blom till Centralen och samtidigt önskar vi på Centralen honom lycka till i sin nya tjänst.