Skip to main content

Nytt avtal inom miljöhantering med Trollhättans Stad

Vi är så glada för ett fortsatt samarbetsavtal med Trollhättans Stad gällande slamsugning och transport av container.
AO Chef Anette Johansson Hjelm berättar att avtalen är viktiga för både Centralen och för alla kunder som nyttjar Centralens tjänster beträffande slamsugning och spolbilar, vi har en möjlighet att hålla hög service på våra tjänster mot vår marknad vilket är jätteviktigt för oss.