Skip to main content

Centralens åtgärder kopplade till Coronaviruset

Tyvärr så går vi nu in i en ny fas där man konstaterar en ökad smittspridning i vår region.

Centralens beredskapsrutiner baseras på Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bevakas löpande. Det betyder att beredskap och rekommendationer kan komma att förändras i samband med Folkhälsomyndighetens bedömningar, och utvecklingen av smittospridningen av viruset.

Folkhälsomyndigheten har, baserat på en ökad smittspridning i Västra Götaland,  beslutat om extra åtgärder för arbetsplatser:

 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Centralen har utifrån ovan nämnda beslutat om följande åtgärder:

 • Där så är möjligt så uppmanas arbete hemifrån. Beslut tas tillsammans med närmsta chef.
 • Samtliga anställda på företaget skall ges möjlighet att sitta så enskilt det går.
 • Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp. Möten som är av affärskritisk karaktär skall godkännas av VD.
 • Om någon nära anhörig är smittad skall medarbetaren stanna hemma och jobba hemifrån. Dialog förs med närmsta chef om hur länge detta skall pågå.
 • Vid Covid-19 symptom som varat i minst 24h så uppmanar vi till kostnadsfri provtagning och stannar hemma tills provsvar erhållits. Därefter tas beslut tillsammans med närmsta chef om återgång i arbete

Ovanstående rekommendation gäller både Centralens anställda och anställda hos våra anslutna åkerier.

Riktlinjer för våra åkerier

 • Följ kunders rekommendationer på arbetsplatsen du jobbar på.
 • Fordon som utsatts för bekräftat virus skall saneras.
 • Åkerier ansvarar för att göra bedömning om förberedelser av extra personal.
 • Åkare ombesörjer att handsprit och våtservetter ska finnas i fordonen.
 • Åkare ser till att daglig rengöring görs av handdatorer och skanners.