Skip to main content

Lagbygget för 2021 fortsätter och Martin Lindström är nästa viktiga pusselbit!

Martin kommer att projektleda arbetet med införandet av, TRACS Flow, nytt affärssystem på Centralen.

Martin har lång och gedigen erfarenhet från att leda förändringsprojekt något han jobbat med i olika ledande roller hos sin tidigare arbetsgivare, GKN.

Vi hälsar Martin varmt välkommen till det blåa laget!