Skip to main content
Linus kör en av flera bilar på Centralen som hjälper vägsamfälligheter med spridning av grus.
Förutom spridning av grus hjälper vi er gärna med dammbindning av vägarna och är extra stolta över vår ekologiska naturprodukt Dustex.
Dustex tillverkas av lignin som utvinns från granar.