Skip to main content

Sedan 2019 har vi haft maskiner och personal på plats vid etableringen av Trollhättans nya stadsdel Vårvik, tidigare industriområdet Stridsberg & Björk.
Stridsberg & Björk var under sin storhetstid under första delen av 1900-talet  världsledande på tillverkning av sågklingor till skogs- och virkesindustrin.

I tillverkningsprocessen användes många olika slag av kemikalier och andra medel för att få fram produkter i världsklass. I sin samtid hade man inte samma krav, regler eller kunskap om den långsiktiga och negativa inverkan på miljön och människa.

I den första fasen när man väl påbörjat arbetet så handlade mycket om att ta hand om kontaminerad jord- och grusmassor som utgjorde grunden för området, samt att riva undermåliga byggnader. Arkitekterna och projektansvariga från Trollhättans stad har så långt som möjligt försökt att bevara byggnader, med tanke på deras vackra utformning och historiska värde.

Grävmaskinisten Magnus Björk från JAA Schakt har sedan byggstarten varit på plats med sina entreprenadmaskiner. På plats från samma företag ingår även hans far, Jan-Arne som också kör grävmaskin samt bror Jonas som kör en bygg- och anläggningslastbil.

Magnus har varit med och schaktat upp de första lagren med grus och jord som sedan transporterats med lastbil till återvinningsanläggningen på Häljestorp vid Trestad Center. Totalt hade man beräknat att 170 000 ton skulle transporteras iväg. Sedan har berg och sten tagits om hand och sanerats på plats, krossats och används som bärlager under den nya stadsdelen.

I dagsläget står man i begrepp att slutföra utformningen av gator, vägar och cykelbanor runt omkring på området. Man har förberett så att de tomter som skall bebyggas med bostadshus är redo för byggföretagen att påbörja byggnationen av hyreshus och bostadsrätter.

Vår närvaro vid etableringen av Vårvik påvisar den styrka Centralen har som helhetsleverantör av tjänster mot bygg och anläggning. I vår egna verksamhet har vi både resurser och kompetens att erbjuda tjänster under hela processen säger Erik Carlsson, KAM/Säljare inom affärsområdet med entreprenadmaskiner på Centralen.

Läs mer om våra entreprenadmaskiner på https://centralen.se/entreprenad/

Magnus Björk från JAA Schakt.

Erik Carlsson

KAM/säljare Bygg & Anläggning

Tel: 0520-47 70 24
Mob: 0703-319 600
erik.carlsson@centralen.se