Skip to main content

Om man går och ställer sig vid de tre mest trafikerade vägknutarna en vardag och håller span, kan man snart konstatera att det frekvent passerar blå fordon från Centralen.

Våra distributionsfordon samt bygg- och anläggningsfordon utgör viktiga del av samhällets funktioner. Bland våra beställare finns offentliga verksamheter och företag som vi erbjuder våra tjänster. Med våra anslutna åkerier och deras resurser och kompetens, kan vi erbjuda helhetslösningar inom logistik, underhåll och utveckling.

Patrik Lindell, ansvarig för affärsområdet distribution och fjärr ser att Centralens roll i vardagen många gånger är förhållandevis anonym tills man tänker på det.

Centralens bilar kör ut mat till skolor, varor till butiker och gods till våra företag i regionen. Det kanske är lite som västtrafik bussar, de finns där i vår vardag lika naturligt som en mataffär. Vår ambition är att erbjuda goda logistiklösningar och kvalitetssäkra våra leveranser mot våra kunder, säger Patrik.

Det samma gäller många gånger de lastbilar som kör material i området, med eller utan släp. De är en del av förändringen och utvecklingen av vårt samhälle. Nya vägar och byggnationer tar form i vårt område och många gånger är det Centralens lastbilar som gör det tunga jobbet att transportera material från och till arbetsplatserna. Det är många turer som skall samordnas, men det har vi experter till på vår avdelning för bygg och anläggning, säger Camilla Berger, affärsområdeschef.

Centralen står inför nya utmaningar dagligen och vi har en god dialog med våra partners och beställare för hur vi skall bli en ännu bättre leverantör av våra tjänster i framtiden.

Läs mer om våra logistik och fraktlösning på – https://centralen.se/distribution-fjarr-2/

 

Patrik Persson

AO-chef Distribution och fjärr

Tel: 0520-47 70 25
Mob: 0722-16 41 00
patrik.persson@centralen.se